Kup aluminiowy* grzejnik dekoracyjny Vasco z oryginalnym zaworem

lub akcesoriami i otrzymaj 315 PLN z powrotem.

* promocją objęty jest zakup grzejników aluminiowych: BrycePlus, Beams, Zaros i Alu-Zen.

W jaki sposób otrzymać z powrotem 315 PLN?

1Zakup

Należy zakupić dowolny aluminiowy grzejnik Vasco z poręczą na ręcznik lub zaworem. Konieczne jest zachowanie dowodu zakupu – faktury lub paragonu.

2Unikalny numer

Każdy grzejnik aluminiowy Vasco posiada unikalny numer i nazwę produktu. Ten numer i nazwę można odczytać w dwu miejscach:

- Na opakowaniu grzejnika

- Na naklejce na samym grzejniku
Znajomość tego numeru jest konieczna dla uzyskania zwrotu pieniędzy.

3Zgłoszenie grzejnika do zwrotu pieniędzy

Online

Wejdź na www.vasco.eu/cashbackalu i wybierz swój kraj.

Następnie kliknij ‘zgłos zwrot pieniędzy’. Najpierw należy wprowadzić swoje dane (nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer konta bankowego). Następnie dodać plik z dowodem zakupu (skan lub fotografia) i wpisać unikalny kod i opis produktu (patrz wyżej).

Poczta tradycyjna

Użyj formularza na odwrocie lub wejdź na www.vasco.eu/cashbackalu i kliknij ‘pobierz formularz’. Pobrany plik z formularzem należy wydrukować, dokładnie wypełnić (unikalny numer i nazwa produktu grzejnika aluminiowego Vasco) i wraz z kserokopią dowodu zakupu, wysłać pocztą najpóźniej w dniu 16 maja 2016 (decyduje data stempla pocztowego) do:

  • Vasco Group Sp. Z o.o
    ul. Jaworzynska 295, 59-220 Legnica