Search form

Gegevens installateur

Gegevens groothandel

Wie behandelt uw dossier bij de groothandel?

Gegevens eindgebruiker

Gegevens product

Zie kenplaatje op de unit.

Gegevens installatie

Gebruikt u Vasco EasyFlow luchtkanalen? Indien nee, vul dan hierboven in welk type kanalen u gebruikt: merkt, type, diameter.
Gebruikt u Vasco luchtventielen? Indien nee, beschrijf dan hierboven welke ventielen er aanwezig zijn: merk, type, afmetingen
Geef hier de datum van de laatste reiniging of vervanging van de filters. Indien u het niet zeker weet , kan u dat hier aangeven.

Omschrijving van het probleem

Geef hier een duidelijke en uitvoerige beschrijving van het probleem.
Om uw aanvraag volledig en correct te kunnen beoordelen is het nodig om volgende foto’s bij te voegen: (1) Duidelijke foto (JPG met opnamedatum) of video van detailschade en unit (2) Foto positionering ventilatie unit inclusief de aansluitingen
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx mov wav mp4.