Search form

Met het oog op de energietransitie en een koolstofarme maatschappij worden fossiele brandstoffen meer en meer geweerd. De Europese Unie wil tegen 2050 enkel nog duurzame energie toestaan. Elektrische verwarming is dan zeker het overwegen waard. We bespreken vier voordelen en één nadeel.


1.    Elektrische verwarming is ecologisch

De productie van groene stroom stijgt — denk maar aan wind- en zonne-energie of biomassa— waardoor je ecologisch verantwoord kunt verwarmen met elektrische radiatoren. Heb je zonnepanelen, dan wek je zelf gratis, hernieuwbare energie op.


Europese Ecodesign-richtlijnen

Milieuvriendelijk verwarmen lukt pas als je elektrische verwarming ook zuinig is. Alle Vasco-radiatoren voldoen aan de Europese Ecodesign-eisen om het energieverbruik van elektrische toestellen te beperken. Onze radiatoren hebben interessante energiebesparende functies, zoals week- en dagprogrammering, openraam- en aanwezigheidsdetectie en indicatie van het verbruik.  


2.    Snelle opwarming gegarandeerd

Met elektrische verwarming bereik je snel een aangenaam binnenklimaat. De radiator warmt op onder invloed van elektrische weerstand. De reactietijd is daarbij bijzonder kort — je moet niet wachten tot er warm water door de buizen loopt zoals bij klassieke radiatoren — zodat het systeem snel inspeelt op de warmtevraag.


3.    Elektrische verwarming is veilig

Een elektrisch verwarmingstoestel kan geen CO-vergiftiging veroorzaken, want er vindt geen verbranding plaats. Onze radiatoren zijn ook veilig op een ander vlak: er zijn geen scherpe randen aan en bij de Beams Mono-EL of Oni-EL kun je de oppervlakte- of contacttemperatuur beperken, zodat je je niet verbrandt.


4.    Eenvoudig te installeren

Je hebt weinig materiaal uit je gereedschapskoffer nodig om een elektrische radiator te installeren. Gewoon het toestel aan de muur hangen, de stekker in het stopcontact steken en klaar! 


5.    Minder interessant als hoofdverwarming

Een nadeel: als je geen zonnepanelen hebt, zijn elektrische radiatoren niet geschikt als hoofdverwarming voor je hele woning, tenzij die bijna-energieneutraal is en een lage warmtevraag heeft. Ze brengen de ruimte snel op temperatuur, maar houden de warmte niet goed vast. Je energiefactuur zou ook de hoogte inschieten. Daarom zie je elektrische radiatoren vooral als bijverwarming, in combinatie met vloerverwarming of klassieke radiatoren. In de badkamer past een elektrische radiator wel perfect als hoofdverwarming.

Wil je onze elektrische verwarmingsoplossingen in het echt bekijken?  Bezoek een Vasco-verdeler in je buurt voor meer info. 

Over deze blogpost

Tags: