Search form

Terug naar overzicht
Vraag

Elektrische radiator - Als ik mijn blower wil bedienen verschijnt er ‘TEL’ op het scherm. Wat betekent dat?

Antwoord

Wanneer de blower verbonden is met een thermostaat, verschijnt er op de bediening van de blower ‘TEL’. Dat slaat terug op ‘Telecommande’. U kunt de blower nu enkel nog bedienen via de verbonden thermostaat.