Search form

Terug naar overzicht
Vraag

Elektrische radiator - Waarom maakt de radiator nog geluid als ik hem uitzet?

Antwoord

Dat is te wijten aan de naventilatie van de blower. Een auto werkt volgens hetzelfde principe.