Search form

Terug naar overzicht
Vraag

Elektrische radiator - Zodra de radiator aanslaat, springt de zekering af. Wat kan hier de oorzaak van zijn?

Antwoord

Dat wil zeggen dat de aarding aangesloten is. Onze elektrische radiatoren zijn dubbel geïsoleerd en moeten bijgevolg zonder aarding aangesloten worden.