Search form

Terug naar overzicht
Vraag

Mijn E-Volve wifi module maakt geen verbinding met het internet. Wat is de oorzaak?

Antwoord

De E-Volve wifi module moet geconnecteerd zijn met een wifi-netwerk van 5 gHz.
Sommige wifi-versterkers werken met een netwerk van 2.4gHz. Hiermee kan u de E-volve wifi module dus niet connecteren.