Search form

De omvorming van het terrein van het voormalige Hôpital Broussais steunt hoofdzakelijk op een publiekeruimteproject, met de bedoeling om de aansluiting van het terrein met de stad te verzekeren. De instelling voor hulpbehoevende oudere personen wordt weldra vernieuwd en heringericht. Projectverantwoordelijke Samuel Delmas (a+Architecture) koos voor Vasco en opteerde voor 200 Niva-radiators die zullen worden geplaatst door Sodexo.

Impact Corona-virus: Vasco Group informeert

  • Vasco Group staat voor u klaar!
  • Beschikbaarheid Vasco service-team: enkel dringende interventies.

Meer informatie

Bent u een professional?

Wist u dat we een speciale pagina hebben voor professionals? Wilt u hier naartoe gaan?