Search form

Terug naar overzicht
Vraag

Radiatoren - 10 meest gemaakte fouten - Te weinig ruimte onder en boven de radiator (onvoldoende circulatie)

Antwoord

Wanneer u een schematische weergave zou maken van de luchtcirculatie bij radiatoren, zult u zien dat de koude lucht van de vloer wordt aangetrokken en vervolgens boven de radiator de warme lucht verplaatst.

Een radiator heeft daarom voldoende ruimte onder en boven de radiator nodig om optimaal te kunnen circuleren (trekkingskracht). Indien mogelijk is het dan ook aan te bevelen om een radiator uit te zoeken waarbij je nog 10 tot 15 cm onder én boven de radiator vrijhoudt (onder vensterbank).