Search form

Terug naar overzicht
Vraag

Radiatoren - Beams/Bryce Mono: hoe moet ik deze aansluiten? Er past geen ventielset op.

Antwoord

Bij de Beams Mono en Bryce Mono is er geen ventielset direct onderaan de radiator voorzien.

Het ventielset bevindt zich in een in te bouwen ventielbox. Meer info in de technische prijslijst.