Search form

Terug naar overzicht
Vraag

Radiatoren - Hoe hoog zijn de voetjes bij een radiator?

Antwoord

Deze info is per type van voetje terug te vinden in de technische prijslijst.