Search form

Terug naar overzicht
Vraag

Radiatoren - Mag ik de kabel van een elektrische radiator inkorten zonder dat dit ten koste gaat van de garantie?

Antwoord

Het inkorten van de kabel moet altijd uitgevoerd worden door een professional en het uiteinde moet terug conform de handleiding zijn.

Enkel in dat geval vervalt de garantie niet.