Search form

Terug naar overzicht
Vraag

Radiatoren - Is mijn radiator omkeerbaar?

Antwoord

Deze info is per type radiator terug te vinden in de technische prijslijst. Als de radiator omkeerbaar is, wordt dit expliciet vermeld. Anders is hij dus NIET omkeerbaar.