Search form

Vasco Training Center

Gezien de strenger wordende regelgeving m.b.t. installatietechniek en ventilatievoorschriften in gebouwen en woningen, hebben installateurs meer dan ooit nood aan professionele ondersteuning. Daarom biedt Vasco gratis technische opleidingen aan met een sterke focus op de veranderende noden van installateurs in de HVAC-branche.

Inregeling & Opstart

Een goed werkend ventilatiesysteem is in de laatste jaren alsmaar belangrijker geworden. Tijdens deze training doorlopen we de verschillende fases voor de correcte opstart van een ventilatie-unit. Maar daar stopt het niet, de volgende stap is het inregelen van een installatie. Wat is hierrond de regelgeving, welke meetmethodes zijn er zoal en wat zijn belangrijke do’s en dont's. Kom dit alles te weten tijdens de praktische training.

Inschrijven

Vasco Training Center

Praktische training DX4/5/6 - D350/425 - D275 III

Werkt u nog maar recent met onze Vasco ventilatie-units, of werkt u er zelfs al jaren mee? Tijdens deze praktische training van onze ventilatie-units DX 4/5/6 - D350/425 - D275 III komt u alles te weten over de werking van de toestellen. Daarnaast bekijken we welke onderhoudshandelingen er nodig zijn en hoe de ventilatie-units zijn opgebouwd. Denk daarbij aan het volledig demonteren van de units, servicen van belangrijke componenten zoals bv. elektronica, ventilatoren, … en verder behandelen we ook de vernieuwde Ventilatie Service Set om de service naar een hoger niveau te tillen.

Inschrijven

Vasco Training Center

Energy Plus

Recent kan Vasco u ook niet-residentiële ventilatie-units aanbieden: de Energy Plus. Kom in deze technische training alles te weten over deze units. De Energy Plus wordt van A tot Z overlopen: hoe werkt deze ventilatie-unit, wat zijn de mogelijkheden, hoe is deze opgebouwd, hoe dient deze opgestart te worden, hoe kan de ventilatie-unit aangestuurd worden… 

Deze training wordt georganiseerd op aanvraag.

Training aanvragen

Vasco Energy Plus

Vasco Training Center

Hoofdkantoor Dilsen-Stokkem

De bovenstaande trainingen vinden plaats in het hoofdkantoor van Vasco: 

Kruishoefstraat 50
3650 Dilsen-Stokkem

Voor trainingen op locatie (groothandel), kunt u zich steeds wenden tot uw vertegenwoordiger.