Direct naar de inhoud

Ventilatie - Is het mogelijk om af te wijken van het voorgestelde ventilatie legplan?

Indien luchtventielen worden verplaatst, bijgeplaatst of weggelaten kan Vasco niet meer garanderen dat de vooraf berekende debieten gehaald zullen worden. De ventielinstellingen zullen herrekend moeten worden op basis van de wijzigingen.