Direct naar de inhoud

Ventilatie - Op welke ventilatiestand dient de ventilatie-unit te ventileren?

Vasco adviseert het volgende:

Stand 1 = laagstand. Wordt meestal gebruikt gedurende de nachtperiode en bij afwezigheid.

Stand 2 = middenstand = 50% van het maximaal ingesteld luchtdebiet. Dit is de standaard stand bij aanwezigheid.

Stand 3 = hoogstand = maximaal ingesteld luchtdebiet. Dient gebruikt te worden bij douchen en baden. Kan ook gebruikt worden bij vraag van verhoogde ventilatienood (bezoekers, familiefeest, …).