Search form

Terug naar overzicht
Vraag

Ventilatie - Hoe vaak moet ik mijn filters reinigen of vervangen?

Antwoord

Dit is afhankelijk van de situatie en de omgeving waarin u woont. Wij raden aan om de eerste maand na opstart van de installatie de filter zeker al eens na te kijken en te reinigen om eventueel bouwstof te verwijderen. Daarna is het best dat u 3 maandelijks de filters nakijkt en reinigt met een stofzuiger. Altijd aan de vervuilde zijde stofzuigen. Daarbuiten raden we aan om de filters 2x per jaar te vervangen.

In de Vasco Accessory Shop kan u filterpakketten aankopen met een voordelige korting. Voor een filterpakket van 2 jaar ontvangt u 15% korting, voor een filterpakket van 3 jaar 20%. 

Bekijk filterpakketten >