Search form

Terug naar overzicht
Vraag

Ventilatie - Hoeveel meter bereik zit er op de afstandsbediening?

Antwoord

De reikwijdte tussen de RF schakelaars en de ventilatie-unit is afhankelijk van de onderlinge afstand en het aantal muren en vloeren. Gemiddeld is de overbrugging 6m EN 2 plafonds (betonnen welfsels).