Search form

Terug naar overzicht
Vraag

Ventilatie - Ik heb last van hinderlijke geuren, of van afvoergeuren. Wat is hier de oorzaak van?

Antwoord

Bij het droog staan van de syfon, bij de condensafvoer van uw ventilatie-unit, worden de afvoergeuren aangetrokken door het ventilatiesysteem. Deze komen in de unit terecht en kunnen verspreid worden over de verschillende toevoerruimtes. De syfon dient dus ten alle tijden gevuld te zijn met water. Een kleine tip: voeg na het vullen met water een kleine beetje sla-olie toe. Deze sla-olie zal boven op het wateroppervlak drijven, wat ervoor zorgt dat het water niet kan verdampen.