Search form

Terug naar overzicht
Vraag

Ventilatie - Kan EasyFlow gebruikt worden als betonstort kanalensysteem?

Antwoord

Vasco adviseert om dit niet toe te passen. De EasyFlow luchtkanalen zijn niet ontworpen voor een betonstortsysteem. We hebben recent wel een oplossing hiervoor gelanceerd: onze EasyFlow Beton luchtkanalen. Deze zijn geschikt om te plaatsen in betonlagen.