Search form

Terug naar overzicht
Vraag

Ventilatie - Kan ik het drukverlies van mijn installatie bepalen indien ik geen legplan heb, maar wel Vasco materiaal heb gebruikt?

Antwoord

Aan de hand van bijgevoegd bestand kan u de drukverliezen, alsook de ventielinstellingen, bepalen die voor uw installatie van toepassing zijn.

Download Basis instellingsberekening