Search form

Terug naar overzicht
Vraag

Ventilatie - Mag je een ventilatiesysteem uitschakelen?

Antwoord

Bij wet mag een ventilatiesysteem niet uitgeschakeld worden.