Search form

Terug naar overzicht
Vraag

Ventilatie - Mag mijn dampkap/afzuigkap aangesloten worden op mijn ventilatiecircuit?

Antwoord

Nee, Vasco raadt dit ten strengste af. Een dampkap dient om op een korte tijdspanne zoveel mogelijk dampen en geuren tijdens het koken af te voeren. Als je deze afgevoerde lucht op je ventilatiesysteem gaat aansluiten, is er een vergrote kans op vervuiling van het kanalennet, de luchtfilter en de warmtewisselaar. 

Voor (zeer) luchtdichte woningen opteer je best voor een recirculatiedampkap. Deze filtert de afgevoerde damp en geuren met koolfilters en blaast de gefilterde lucht terug de ruimte in. Zo blijft je ventilatie in balans