Direct naar de inhoud

Ventilatie Onderhoudsservice

Een state-of-the-art ventilatiesysteem ziet of hoort u niet. Maar het is er wel en vergt af en toe ook onderhoud. Na verloop van tijd kan zich stof ophopen in de ventilatieschachten of werken de filters niet langer naar behoren. Zonder het nodige onderhoud werkt het hele systeem dan ook minder goed. Een professionele reiniging van de ventilatie-unit & luchtkanalen levert u tal van voordelen op. Vasco biedt 100% ontzorging in de vorm van 3 servicepakketten, aan u de keuze!

Onderhoudsservice bestellen
Ventilatie Onderhoudsservice
Waarom kiezen voor deze Vasco Onderhoudsservice?

Waarom kiezen voor deze Vasco Onderhoudsservice?

Duurzaam en gezond de toekomst tegemoet

Onze specialist komt bij u langs en zorgt voor het onderhoud van uw ventilatie-unit of volledig systeem (incl. luchtkanalen), met als resultaat een duurzaam en fluisterstil werkend ventilatiesysteem en een gezond binnenklimaat.

 • Reiniging en probiotische behandeling van de warmtewisselaar
 • Reiniging van de ventilatoren
 • Reiniging en controle van de condensafvoer
 • Nieuwe filterset inclusief probiotische behandeling
 • Vrijblijvend & deskundig advies
 • Inclusief transportkosten

100% ontzorging in de vorm van 3 pakketten

Klein onderhoud

Klein onderhoud

 • Reiniging van de ventilatie-unit
 • Visuele controle van de luchtkanalen en ventielen

335 EUR excl. BTW* - inclusief filterset

Groot onderhoud klassiek

Groot onderhoud klassiek

 • Reiniging van de ventilatie-unit
 • Borstelreiniging van de luchtkanalen
 • Reiniging van de toe- en afvoerventielen

525 EUR excl. BTW* - Inclusief filterset

Groot onderhoud Apro-air

Groot onderhoud Apro-air

 • Reiniging van de ventilatie-unit
 • Apro-air** reiniging van de luchtkanalen
 • Reiniging van de toe- en afvoerventielen

575 EUR excl. BTW* - Inclusief filterset

* Bovenvermelde tarieven zijn steeds exclusief 21 % BTW of 6% BTW. Het verlaagd btw-tarief van 6% is enkel van toepassing voor particuliere klanten waarvan de woning ouder is dan 10 jaar en de woning uitsluitend als privéwoning of slechts een 'bijkomstig' gedeelte ervan dient om een beroep uit te oefenen.

** Apro-air is een specifiek ontwikkeld poeder dat op een “wervelende” manier in de kanalen, ook op de moeilijk bereikbare plekken, wordt verstoven. Het poeder maakt het vuil los, verkorrelt a.h.w. het vet dat in de buizen aanwezig is, vernietigt bacteriën en schimmels en voert de losgekomen elementen mee af. Daarenboven laat het op de kanaalwanden een anti-statische laag achter zodat het stof minder grip krijgt en er bijgevolg niet snel opnieuw een voedingsbodem ontstaat voor bacteriën e.a. schimmels.


Waarom is een regelmatig onderhoud belangrijk?

Waarom is een regelmatig onderhoud belangrijk?

Een state-of-the-art ventilatiesysteem zie of hoor je niet. Maar het is er wel en vergt ook af en toe onderhoud. Na verloop van tijd kan zich stof ophopen in de ventilatieschachten of werken de filters niet langer naar behoren. Zonder het nodige onderhoud werkt het hele systeem dan ook minder goed.

Tal van voordelen

 • Een gezond binnenklimaat met o.a. het vermijden van hoofdpijn, geïrriteerde luchtwegen, ogen, vermoeidheid, keelpijn en geurhinder
 • Een langere levensduur en lager energieverbruik van het systeem
 • Een blijvende fluisterstille werking

Meer informatie over het onderhoud van uw ventilatiesysteem vindt in onze gebruikers- en installatiehandleidingen.

Wat kunt u zelf doen?

Vasco adviseert om uw ventilatie-unit om de 4 jaar te reinigen en uw luchtkanalensysteem om de 8 jaar. Blijf in de tussentijd zeker van schone binnenlucht door de filters in uw ventilatie-unit om de 6 maanden te vervangen. In de Vasco Accessory Shop kunt u filterpakketten voor 2 of 3 jaar kopen. Hierbij krijgt u een automatische herinneringsmail én een mooie korting.

100% ontzorging in de vorm van 3 servicepakketten

Wij zorgen voor het complete onderhoud van uw Vasco ventilatie-unit of zelfs het volledig Vasco ventilatiesysteem.

Voorwaarden

 1. De werf is geopend en toegankelijk op het afgesproken tijdstip. De contactpersoon is ter plaatse. Bij het niet nakomen hiervan, zullen de gemaakte kosten aangerekend worden.
 2. Installatie & montage
  1. De Vasco ventilatie-unit is correct aangesloten op de kanalen en moet op een makkelijke manier toegankelijk zijn.
  2. De te reinigen toe- en afvoerventielen moeten gemakkelijk bereikbaar zijn, met mogelijkheid tot het plaatsen van een openstaande ladder.
  3. Het kanalensysteem (toe- en afvoer) is opgebouwd in overeenstemming met de voorgeschreven materialen alsook het verkregen legplan, zonder fundamentele afwijkingen. Vasco is niet verantwoordelijk voor een installatie waar externe factoren (i.e. onvolkomenheden in het kanalensysteem) een correcte en volledige reiniging onmogelijk maken.
  4. Voor installaties die niet voldoen aan de normeringen of bovenstaande voorwaarden en daarmee leiden tot een langere interventietijd of aanpassingen aan de bestaande installatie, zal bijkomend gefactureerd worden tegen 50 EUR/u/persoon excl. BTW en de benodigde onderdelen hiervoor.
 3. Eventuele schade aan pleister- en schilderwerken moet ter plekke gemeld worden.
 4. Het vervangen van defecte of versleten componenten of het aanpassen van onvolkomenheden in uw installatie zijn niet inbegrepen in het bestelde pakket en de daarmee samengaande prijs. Deze aanpassingen of meerwerk kunnen uitgevoerd worden in onderling overleg, maar zullen bijkomend gefactureerd worden (werkuren + benodigde onderdelen).
 5. Ingeregelde ventielen worden niet gemanipuleerd en op dezelfde manier teruggeplaatst. Herinregelen, opmeten en verslaggeving zitten niet inbegrepen in deze pakketprijs. Hiervoor kan u steeds beroep doen op onze Vasco Ventilatie Opstartservice.
 6. Bovenvermelde tarieven zijn enkel geldig voor ventilatie units met een luchtdebiet ≤600m3/h. Voor grotere installaties, kan u steeds een offerte op maat vragen.
 7. Bovenvermelde tarieven zijn steeds exclusief 21 % BTW of 6% BTW. Het verlaagd btw-tarief van 6% is enkel van toepassing voor particuliere klanten waarvan de woning ouder is dan 10 jaar en de woning uitsluitend als privéwoning of slechts een 'bijkomstig' gedeelte ervan dient om een beroep uit te oefenen