Direct naar de inhoud

Ventilatie Opstartservice

Wij zorgen voor de perfecte opstart en inregeling van het ventilatiesysteem plus het officiële ventilatieprestatieverslag voor het EPB dossier. Een totaalpakket om u 100% te ontzorgen. Voor individuele woningen kunt u deze dienst rechtstreeks bestellen. Voor uw project met 3 of meer wooneenheden op dezelfde locatie, kunt u een offerte aanvragen.

Opstartservice bestellen
Ventilatie Opstartservice
Waarom kiezen voor deze Vasco Opstartservice?

Waarom kiezen voor deze Vasco Opstartservice?

Gehele opstart en inregeling

Onze specialist komt langs en zorgt voor de gehele opstart en inregeling, met als resultaat een duurzaam en fluisterstil werkend ventilatiesysteem en een gezond binnenklimaat.

 • Inregeling van de ventilatie-unit voor een optimaal rendement en verbruik
 • Regeling toe- en afvoerventielen per ruimte, zoals omschreven in het EPB-dossier
 • Een volledige debietmeting doorheen de woning, met bijhorend meetverslag
 • Rapportage van de doorstroomopeningen

U hoeft zich geen zorgen te maken over de administratieve kant voor het EPB.

 • Het officieel ventilatieprestatieverslag (volgens technische specificaties STS-P 73-1) wordt opgemaakt en opgeladen in het EPB-dossier bij het betrokken kwaliteitskader (SKH of BCCA).
 • Gericht installatie-advies bij probleemsituaties
 • Gratis bijhorende filterset

Eén pakketprijs, 100% ontzorging

Individuele woningen

Individuele woningen

De pakketprijs voor één opstart en inregeling, inclusief ventilatieprestatieverslag en bijhorende originele filterset, is 345 EUR excl. BTW

Projecten vanaf 3 wooneenheden

Projecten vanaf 3 wooneenheden

Voor een project met 3 of meer wooneenheden op dezelfde locatie, ontvangt u van ons een offerte op maat.

Waarom is een goede inregeling belangrijk?

Waarom is een goede inregeling belangrijk?

Gezond binnenklimaat

De lucht in huis moet voldoende circuleren zodat verse lucht de woning binnen kan komen en vervuilde lucht de woning kan verlaten. Bij een ventilatiesysteem D is de hoeveelheid afgevoerde lucht perfect in balans met de hoeveelheid aangevoerde lucht. Om dit evenwicht te kunnen bewerkstelligen moeten de ventielen in huis nauwkeurig worden ingeregeld. Het verschil tussen de hoeveelheid aangevoerde- en afgevoerde lucht mag daarbij niet groter zijn dan 20%.

Wetgeving en EPB

Een goed afgesteld systeem heeft niet alleen een positief effect op de levensduur van het systeem, het heeft ook een zeer grote invloed op de EPB-berekening van uw woning. Een goed ingeregeld systeem levert u al snel 5 tot 6 punten op, die meetellen in de energiescore van de woning indien de ventilatiedebieten kunnen worden gestaafd door middel van een EPB-conform meetrapport.

Eén pakketprijs, 100% ontzorging

De pakketprijs voor één opstart en inregeling, inclusief ventilatieprestatieverslag en bijhorende filterset, is 345 EUR excl. BTW (originele filterset inbegrepen).

Voorwaarden

 1. Alvorens er een ventilatieprestatieverslag opgesteld kan worden en dus voorafgaand aan de verleende opstartservice, contacteren wij de betrokken EPB-verslaggever voor de toewijzing als ventilatieverslaggever via het portaal van het betrokken kwaliteitskader (SKH of BCCA). Zo zijn ook alle benodigde gegevens (locatie, ventilatievoorontwerp, …) beschikbaar, kan er een afspraak ingepland worden en achteraf het meetverslag opgeladen worden na goedkeuring van de dossierbeheerder.
 2. De werf is geopend en toegankelijk op het afgesproken tijdstip. De contactpersoon is ter plaatse.
 3. Het ventilatievoorontwerp (VVO), met daarin de vereiste debieten per ruimte, is reeds opgemaakt en ter plaatse aanwezig.
 4. Installatie & montage
  1. De Vasco ventilatie-unit is gemonteerd en correct aangesloten op de kanalen en het elektriciteitsnet.
  2. Het kanalensysteem (toe- en afvoer) is opgebouwd in overeenstemming met het verkregen legplan, zonder fundamentele afwijkingen. Vasco is niet verantwoordelijk voor het correct werken van een installatie waar externe factoren (i.e. onvolkomenheden in het kanalensysteem) een correcte inregeling onmogelijk maken.
  3. Alle componenten zijn op veilige wijze toegankelijk voor het manipuleren en het meten. Toe-en afvoerventielen zijn correct en meetbaar geplaatst. Niet meetbare ventielen worden niet meegeteld bij de ventilatieverslaggeving.
  4. Voor installaties die niet voldoen aan de normeringen of bovenstaande voorwaarden en daarmee leiden tot een langere interventietijd of aanpassingen aan de bestaande installatie, zal bijkomend gefactureerd worden tegen 50 EUR/u excl. BTW en de benodigde onderdelen hiervoor.
  5. Vervolginterventies ten gevolge van een installatie of meting die niet correct uitgevoerd werd, buiten de verantwoordelijkheid van Vasco, bedragen 150 EUR en omvatten een forfaitaire interventieduur van maximaal 2u. Extra interventietijd wordt bijgefactureerd tegen 50 EUR/u excl. BTW.