Search form

Terug naar overzicht
Vraag

Ventilatie - Voel je tocht als je ventilatie aan staat?

Antwoord

Bij een ventilatiesysteem C gebeurt de toevoer van verse buitenlucht via roosters in ramen of muren. Bij felle wind kan de ventilatie binnen als tocht worden ervaren. En in de winter komt er koude tot zeer koude buitenlucht in de leefkamers binnen.

Bij een ventilatiesysteem D met warmteterugwinning gebeurt de toevoer van verse binnenlucht volledig mechanisch. Afvoer van gebruikte binnenlucht en toevoer van verse buitenlucht gebeuren automatisch en in balans. Men ondervindt geen hinder van koude lucht of een gevoel van tocht.