Search form

Overgangsstuk

De overgangsstukken zijn er om een overgang te maken van EasyFlow naar Ø125 mm. Dit overgangsstuk kan rechtstreeks aangesloten worden op de ventilatie-unit C400(RF).

Bent u een professional?

Wist u dat we een speciale pagina hebben voor professionals? Wilt u hier naartoe gaan?