Search form

Werking systeem C en D

Ventilatie op zich is vrij eenvoudig. We vervangen vervuilde, gebruikte binnenlucht door verse, schone buitenlucht. Vroeger gebeurde ventilatie vanzelf door deuren, ramen, kieren en spleten in muren en daken. Maar omdat we meer en beter isoleren moeten we ventilatie zelf gaan regelen. Anders komt er in huis een ongezond en vochtig klimaat. Ventilatie gebeurt hoofdzakelijk door twee ventilatiesystemen. Systeem C en Systeem D.


Systeem C

Bij een ventilatiesysteem C wordt verse lucht naar binnen gezogen via roosters in ramen of muren. De gebruikte binnenlucht wordt mechanisch afgevoerd. 

De toevoer van verse lucht via roosters gebeurt in de droge ruimtes. Hiermee bedoelt men in de leefruimtes, slaapkamers en bureaus. De meest voorkomende roosters zijn zelfregelend. Roosters die je zelf handmatig opent of sluit komen minder voor.  

De afvoer van vervuilde of gebruikte binnenlucht gebeurt mechanisch via luchtkanalen in natte ruimtes. Met een natte ruimte bedoelt men keuken, badkamer, toilet, wasplaats… 

Vasco heeft 2 varianten op het ventilatiesysteem C: de C400RF en de C400RF met vraagsturing. Deze laatste kan uitgebreid worden met CO2- en vochtsensoren. Dit betekent dat de afvoer op gecontroleerde wijze gebeurt. Naargelang de situatie passen de sensoren de ventilatie aan.

 

Systeem D

VentielBij een ventilatiesysteem D gebeurt de aanvoer van verse buitenlucht en de afvoer van gebruikte binnenlucht volledig mechanisch door 2 ventilatoren. Hier komen dus geen roosters in muren of ramen aan te pas. 

De verse buitenlucht wordt buiten aangezogen via ventielen. Deze bevinden zich op het dak of in de muur. 

Ook hier komt de verse buitenlucht terecht in de droge ruimtes zoals leefruimtes, slaapkamers en bureaus. Ook de gebruikte binnenlucht in de natte ruimtes verdwijnt via ventielen.

Een systeem D voert dus op volledig mechanisch wijze de gebruikte binnenlucht af en zuigt volledig mechanisch verse buitenlucht aan. Om deze reden wordt een systeem D ook wel balansventilatie genoemd. 

Vasco heeft enkel ventilatiesystemen D met warmteterugwinning. De afgevoerde lucht die van binnen naar buiten wordt afgezogen is doorgaans veel warmer dan buitenlucht die binnenkomt. 

De Vasco ventilatiesystemen D geven de warmte van deze afgezogen binnenlucht af aan de aangezogen buitenlucht. Zo is het verlies van warmte tot een minimum beperkt.