Search form

Terug naar overzicht
Vraag

Ventilo-convector - Is het mogelijk om bij passieve koeling ook de setpoint van aanvoer temperatuur te wijzigen ?  van 20 graden naar bv 24 graden aanvoer temp

Antwoord

Dit is niet mogelijk.