Search form

Terug naar overzicht
Vraag

Ventilo-convector - Kunnen meerdere Ventilo toestellen centraal worden aangestuurd?

Antwoord

Neen. Bij de NIVA Ventiloconvector kan dit niet. Elke FCU heeft zijn eigen on-board aanraakbediening en wordt van hieruit geregeld.