Direct naar de inhoud

Kiezen tussen een ventilatiesysteem C of D?

Kiezen tussen een ventilatiesysteem C of D is een lastig karwei. Er is een enorm overaanbod aan informatie en veel van die info is niet of nauwelijks bruikbaar. Nochtans zijn de verschillen tussen een ventilatiesysteem C en systeem D zeer duidelijk. Hieronder vindt u ze per onderdeel:

Hoe werkt ventilatie?

Ventilatie op zich is vrij eenvoudig. We vervangen vervuilde, gebruikte binnenlucht door verse, schone buitenlucht. Vroeger gebeurde ventilatie vanzelf door deuren, ramen, kieren en spleten in muren en daken. Maar omdat we meer en beter isoleren moeten we ventilatie zelf gaan regelen. Anders komt er in huis een ongezond en vochtig klimaat. Ventilatie gebeurt hoofdzakelijk door twee ventilatiesystemen. Systeem C en Systeem D.

Hoe werkt ventilatie bij systeem C?

Bij een ventilatiesysteem C wordt verse lucht naar binnen gezogen via roosters in ramen of muren. De gebruikte binnenlucht wordt mechanisch afgevoerd, dat wil zeggen door een ventilator in de ventilatie-unit. De toevoer van verse lucht via roosters gebeurt in de droge ruimtes. Hiermee bedoelt men in de leefruimtes, slaapkamers en bureaus.

De meest voorkomende roosters zijn zelfregelend. Roosters die u zelf handmatig opent of sluit komen minder voor. De afvoer van vervuilde of gebruikte binnenlucht gebeurt mechanisch via luchtroostertjes in natte ruimtes. Met een natte ruimte bedoelt men keuken, badkamer, toilet, wasplaats…

Het ventilatiesysteem C van Vasco is standaard voorzien van een geïntegreerde vochtsensor voor automatische ventilatie. Optioneel kan de ventilatie-unit uitgebreid worden met CO2 sensoren voor vraagsturing.

Hoe werkt ventilatie bij systeem D?

Bij een ventilatiesysteem D gebeurt de aanvoer van verse buitenlucht en de afvoer van gebruikte binnenlucht volledig mechanisch door 2 ventilatoren in de ventilatie-unit. Hier komen dus geen roosters in muren of ramen aan te pas. De verse buitenlucht wordt buiten aangezogen via ventielen. Deze bevinden zich op het dak of in de muur. Ook hier komt de verse buitenlucht terecht in de droge ruimtes zoals leefruimtes, slaapkamers en bureaus.

Ook de gebruikte binnenlucht in de natte ruimtes verdwijnt via ventielen. Een systeem D voert dus op volledig mechanisch wijze de gebruikte binnenlucht af en zuigt volledig mechanisch verse buitenlucht aan. Om deze reden wordt een systeem D ook wel balansventilatie genoemd.

Ventilatiesystemen D van Vasco zijn steeds uitgerust met warmteterugwinning. De afgevoerde lucht die van binnen naar buiten wordt afgezogen is doorgaans veel warmer dan buitenlucht die binnenkomt. De Vasco ventilatiesystemen D geven de warmte van deze afgezogen binnenlucht af aan de aangezogen buitenlucht. Zo is het verlies van warmte tot een minimum beperkt.

Terug naar boven

Luchtkwaliteit en temperatuur van ventilatie

Wat gebeurt er met de luchtkwaliteit en temperatuur in huis bij systeem C

Bij een ventilatiesysteem C gebeurt de aanvoer van verse lucht via roosters in muren en ramen. In de zomer komt er dus zeer warme lucht binnen en in de winter is dat zeer koude lucht. De verse buitenlucht komt dus integraal aan deze temperatuur in de droge ruimtes terecht. Daarbij komt dat deze lucht niet langs filters gaat. Verse lucht met stuifmeel, pollen of stof komt dus vrij de woning binnen.

Het Vasco ventilatiesysteem C met vraagsturing past zich automatisch aan de ventilatienood aan. Hierdoor is de aanvoer van koude buitenlucht wel wat minder. Bij een Vasco ventilatiesysteem C komt er ’s nachts in de zomer rechtstreeks afgekoelde buitenlucht binnen.

Wat gebeurt er met de luchtkwaliteit en temperatuur in huis bij systeem D

Bij een ventilatiesysteem D gebeurt de aanvoer van verse lucht geheel mechanisch. Voor buitenlucht de woning binnenkomt wordt ze op een aangename temperatuur gebracht. Dit heeft een positief effect op het E-peil van uw woning. Er komt immers geen koude lucht meer binnen.

Het ventilatiesysteem D van Vasco filtert ook de lucht die binnenkomt. Dus geen pollen, stuifmeel of stof… Het ventilatiesysteem D van Vasco beschikt over elektrostatische en anti-bacteriologische filters. Zo krijgt u de meest schone en verse lucht binnen.

Het ventilatiesysteem D van Vasco beschikt ook over een volledige bypass. Deze zorgt ervoor dat bij warm weer de woning geventileerd wordt met naar verhouding koele buitenlucht. Hierdoor wordt de lucht niet verwarmd voor hij binnenkomt. Dit zorgt voor een natuurlijke afkoeling binnen in huis. 

Samengevat

Bij een ventilatiesysteem D van Vasco wordt de buitenlucht die binnenkomt eerst gefilterd. Hierdoor zitten er geen pollen, stof of stuifmeel in de lucht die de woning binnenkomt, dit in tegenstelling met systeem C. In systeem C is er geen filter waardoor de lucht die binnenkomt vol kan zitten met pollen, stof of stuifmeel.

Grote factor is ook de temperatuur. Systeem D haalt de warmte uit de afgevoerde binnenlucht en verwarmt ook hiermee de aangezogen buitenlucht. Dit geeft een miniem verlies aan warmte en verhoogt aanzienlijk het comfort. Bij systeem C daarentegen komt de lucht van buiten rechtstreeks de woning binnen. In de winter is dat (te) koude lucht, in de zomer (te) warme lucht.

Terug naar boven

Gevoel van ventilatie

Gevoel van ventilatie bij Systeem C

Bij een ventilatiesysteem C gebeurt de toevoer van verse buitenlucht via roosters in ramen of muren. Bij felle wind kan de ventilatie binnen als tocht worden ervaren. En in de winter komt er koude tot zeer koude buitenlucht in de leefkamers binnen. Dit alles komt het comfort zeker niet ten goede.

Gevoel van ventilatie bij Systeem D

Bij een ventilatiesysteem D met warmteterugwinning gebeurt de toevoer van verse buitenlucht volledig mechanisch. Afvoer van gebruikte binnenlucht en toevoer van verse buitenlucht gebeuren volledig automatisch en in balans. Daarom ook dat het ventilatiesysteem D ook wel balansventilatie genoemd wordt. U ondervindt dus geen hinder van koude lucht of een gevoel van tocht.

Het ventilatiesysteem D van Vasco beschikt ook over een volledige bypass. Deze zorgt ervoor dat bij warm weer de woning geventileerd wordt met naar verhouding koele buitenlucht. Dit heeft een positief effect op het comfort. Uw huis ventileert dus in de zomer met koele buitenlucht die de warme binnenlucht vervangt. Deze bypass regeling gebeurt volledig automatisch.

Samengevat

Het algemene gevoel van ventilatie is bij een systeem D aangenamer dan bij een systeem C. Bij een systeem D van Vasco haalt u het hoogste temperatuurcomfort en is er een perfecte balans tussen de aanvoer van voorverwarmde buitenlucht en de afvoer van binnenlucht.

Terug naar boven

Geluidniveau van ventilatie

Geluid bij ventilatie heeft 2 aspecten. Enerzijds is er het geluid dat van buiten komt. Anderzijds is er het geluid wat binnen te horen is bij ventilatie.

Geluid van buiten

Hoeveel geluid is er van buiten bij een ventilatie Systeem C?

Bij een ventilatiesysteem C komt de verse lucht binnen via roosters in muren en ramen. Lawaai van buiten komt dus gemakkelijk en rechtstreeks de woning binnen. Een oplossing kan zijn om deze roosters te plaatsen op plekken waar minder lawaai komt. Men kan ook extra investeren in zwaardere akoestische buitenluchtroosters. Deze roosters komen voor een deel in de woning en voor een deel erbuiten.

Hoeveel geluid is er van buiten bij een ventilatie Systeem D?

Bij een ventilatiesysteem D komt de verse buitenlucht binnen via een luchtkanaal. Deze lucht gaat via de geluiddempende ventilatie unit. Van daaruit wordt de verse lucht verspreidt via de stille luchtkanalen naar de droge ruimtes.

Geluid van binnen

Hoeveel geluid maakt een ventilatie systeem C binnen?

Een systeem C gaat enkel de gebruikte binnenlucht mechanisch afvoeren. Dit gebeurt met behulp van een ventilator en een kanalennet. De gebruikte binnenlucht wordt door de ventilator weggezogen uit de ‘natte ruimtes’. Dus in keuken, badkamer, toilet en wasplaats. In de woon- en slaapkamer is er dan ook minder ventilatiegeluid te horen.

Vasco ventilatie staat bekend als ‘Silent Ventilation’. Het ventilatiesysteem C van Vasco heeft als de enige in zijn soort een interne akoestische demping. Dit in combinatie met een ultra stille en energiezuinige motor.

Vasco ventilatiesysteem C kan ook aangesloten worden op het Easyflow ‘stille’ luchtkanalensysteem.

Het EasyFlow systeem zorgt voor een geruisloos transport van de lucht doorheen de woning. Zo geniet u in alle stilte van een ideaal binnenklimaat.

Hoeveel geluid maakt een ventilatie systeem D binnen?

In een systeem D gebeurt zowel de aanvoer van verse buitenlucht als de afvoer van gebruikte binnenlucht helemaal mechanisch. Hiervoor zijn er 2 ventilatoren nodig met een tweede kanaalsysteem voor de gecontroleerde toevoer. Een systeem D heeft dus 2 ventilatoren en 2 kanaalsystemen.

Vasco ventilatie staat bekend als ‘Silent Ventilation’. Het ventilatiesysteem D van Vasco heeft een ultrastille en zuinige gelijkstroomventilator die geluid tot een absoluut minimum beperkt.

Vasco ventilatiesysteem D kan ook aangesloten worden op het Easyflow ‘stille’ luchtkanalensysteem.

Het EasyFlow systeem zorgt voor een geruisloos transport van de lucht doorheen de woning. Zo geniet u in alle stilte van een ideaal binnenklimaat.

Samengevat

Bij een systeem D is er geen rechtstreeks lawaai dat binnenkomt via roosters in ramen of muren. Bij een systeem C is er geen bijkomende ventilator om lucht aan te zuigen. Vasco ventilatiesystemen zijn sowieso bijzonder akoestisch gedempte ventilatie units.

In combinatie met de Easy Flow ‘stille’ luchtkanalen staat dit garant voor een bijzonder stille ventilatie bij beide systemen.

Terug naar boven

Verbruik van ventilatie

Voordat we het verbruik van beide ventilatiesystemen vergelijken, moeten we goed beseffen dat er bij ventilatie twee soorten verbruik zijn: enerzijds het elektrische verbruik van de ventilator(en) van de ventilatie unit, anderzijds het verlies aan warmte in de woning door te ventileren en het verbruik om dit te compenseren.

Verbruik van ventilatie bij systeem C

Bij systeem C gebeurt de toevoer van verse lucht via roosters in muren of ramen en de afvoer in natte ruimtes via een ventilator. De enige elektrische kost bij een systeem C is het verbruik van die ventilator.

Een minpunt aan een systeem C is dat de buitenlucht in de herfst en vooral de winter onverwarmd en in de zomer ongekoeld binnenstroomt. Om deze afkoeling te compenseren moet u dus meer gaan verbruiken. En in de zomer moet uw koelsysteem intensiever gaan draaien, wat resulteert in een hogere elektriciteitsfactuur.

U gaat dus uiteindelijk meer verbruiken. En dat terwijl u net zoveel inspanningen deed om uw woning zo goed mogelijk te isoleren en minder te verbruiken.

Verbruik van ventilatie bij systeem D

Bij een systeem D gebeuren zowel de toevoer van verse lucht en de afvoer van gebruikte lucht helemaal mechanisch. Dat betekent dat er twee ventilatoren zijn die inderdaad meer verbruiken dan één ventilator. Maar dit weegt niet op tegen het grote voordeel van warmteterugwinning.

Bij een systeem D met warmteterugwinning wordt de warmte van de afgezogen binnenlucht afgegeven aan de aangezogen buitenlucht. Hierdoor moet u slechts zeer beperkt gaan bijverwarmen om dit te compenseren. In de zomer gebeurt het omgekeerde. De warme buitenlucht die binnenstroomt wordt eerst afgekoeld door de koelere binnenlucht.

Samengevat

Het minieme elektrisch meerverbruik van de tweede ventilator in een systeem D weegt niet op tegen de grote energieverliezen die er zijn bij een systeem C. Dankzij de energieterugwinning van een Vasco ventilatiesysteem D gaat u een beduidend minder verbruik hebben dan bij een systeem C.

Bij een systeem C komt er immers rechtstreeks koude lucht binnen waardoor u meer moet gaan verbruiken om dit te compenseren. Bij een systeem C komt er in de zomer ook warme buitenlucht binnen. Hierdoor gaat u meer moeten koelen met een koelsysteem, wat dan weer een hoger verbruik geeft.

Terug naar boven

Onderhoud van ventilatie

Systeem C

Door het ontbreken van een luchtfilter kan u best ook de ventilatie-unit (aanvoerbox en ventilatormodule) één keer per jaar reinigen. Beide kan u zelf doen.
Voor de luchtkanalen raadt Vasco aan om beroep te doen op een gespecialiseerde firma en dit om de acht jaar.

Systeem D

De luchtfilters van een ventilatiesysteem D reinigt u best elke 3 maanden met een stofzuiger. Uiteraard dient u altijd de vervuilde zijde te stofzuigen. Bovendien dient u de filters twee keer per jaar te vervangen. Dat kunt u gemakkelijk zelf doen. Verder is het belangrijk om uw balansventilatie elke vier jaar te laten nakijken door een installateur. Hij doet dan het onderhoud van de warmtewisselaar en de ventilatoren. Is uw ventilatiesysteem D minstens acht jaar oud? Dan is een volledige reiniging van het systeem noodzakelijk. Zowel de unit als de kanalen krijgen dan een grondig onderhoud.

Samengevat

Zowel systeem C als systeem D hebben op regelmatige tijdstippen onderhoud nodig.

Vasco helpt u graag om maximaal voordeel te blijven halen uit uw ventilatiesysteem. Dat doen we met de Vasco filterservice. Bij aankoop van een filterpakket voor 2 jaar (-15% korting) of 3 jaar (-20% korting) in de Accessory Shop, ontvangt u elke 6 maanden automatisch een herinneringsmail van ons. Zo geniet u van 100% ontzorging!

Hoe kunt u een filterpakket bestellen?

Filterpakket bestellen

Terug naar boven

Eindconclusie: welke ventilatie?

Wanneer we moeten kiezen tussen ventilatiesystemen C en D moeten we rekening houden met verschillende voor- en nadelen.

Een systeem D gaat de af- en aanvoer van lucht in balans houden én filteren wat ideaal is voor het comfort en luchtkwaliteit.

Bij het ventilatiesysteem C is er het verlies aan warmte door gebrek aan de warmteterugwinning. Wanneer het in de winter -10° buiten is dan komt er ook lucht binnen van die temperatuur.

Hierdoor moet u meer gaan verbruiken om dit te compenseren. Systeem D zorgt voor de aanvoer van reeds opgewarmde lucht waardoor het verlies aan warmte tot een absoluut minimum blijft.

Ook in de zomer heeft een systeem D het duidelijke voordeel. Bij een systeem C komt er dan warme tot zeer warme lucht binnen. Hierdoor moet u meer gaan koelen met bv. een airconditioning, wat dan weer een hoger elektrisch verbruik geeft.

Vasco raadt af om een systeem C te installeren in een sterk geïsoleerde woning, een BEN-woning of een passieve woning. Dit doet haast alle inspanningen van isolatie teniet.