Direct naar de inhoud

Radiatoren - 10 meest gemaakte fouten - De aan- en afvoer zijn omgekeerd aangesloten.

Natuurlijk bekijkt u voordat u een radiator aansluit altijd eerst waar de aanvoer en de afvoer van de radiator zitten. Maar het is ook heel belangrijk om goed na te gaan welke leiding uw aanvoer is en welke de afvoer is.

Helaas blijkt in praktijk dat dit weleens wordt vergeten, waardoor de afvoerleiding op de aanvoer van de radiator aansluit en de aanvoerleiding juist op de afvoer (retour) van de radiator aansluit. De radiator wordt op deze manier niet of slechts voor een deel warm.

Hoe controleert u welke de aanvoerleiding is en welke de afvoerleiding?

Wanneer u een nieuwe installatie aanlegt, is het verstandig om de leidingen te markeren. Veelal plakt u op een uiteinde rode tape ter markering van de aanvoerleiding en blauwe tape ter markering van de afvoer.

Indien uw installatie al is aangelegd en u een radiator wilt vervangen, kunt u dit controleren door de thermostaat omhoog te zetten en de radiatorkraan open te draaien.

U kunt dan voelen welke leiding eerst warm wordt en/of welke leiding het warmst is. De warmste betreft dan uiteraard de aanvoerleiding. Doe dit natuurlijk wel voordat u de oude radiator demonteert.