Formularz wyszukiwania

6 lat gwarancji_015: Co należy zrobić, aby uzyskać gwarancję Vasco na 6 lat?

Skontaktować się z Autoryzowanym Instalatorem VSV i zawrzeć z nim umowę na wykonanie systemu wentylacji Vasco. Po spełnieniu warunków Autoryzowany Instalator VSV może wystawić 6-letnią gwarancję.