Formularz wyszukiwania

6 lat gwarancji_105: Jakie są korzyści z gwarancji?

Gwarancja oznacza bezpłatne usunięcie ujawnionych w czasie jej trwania wad produkcyjnych i konstrukcyjnych w urządzeniach wentylacyjnych VASCO. W zależności od decyzji gwaranta wadliwe elementy zostaną bezpłatnie naprawione lub wymienione na nowe. Wymienione części zazwyczaj stają się własnością gwaranta.