Formularz wyszukiwania

6 lat gwarancji_110: Które produkty są objęte gwarancją?

Gwarancja dotyczy domowych systemów wentylacyjnych Vasco Silent Ventilation z odzyskiem ciepła w zakresie wydajności do 600 m³/h, które zostały zainstalowane łącznie z kompletnym systemem kanałów VASCO EASYFLOW, SMILEY, HRV. Rekuperatory VASCO instalowane razem z innym produktami wentylacyjnymi nie są objęte gwarancją 6-letnią.