Formularz wyszukiwania

6 lat gwarancji_115: Jakie są wyłączenia z gwarancji?

Części eksploatacyjne i zużywające się (takie jak filtry lub uszczelki) są wyłączone z gwarancji. Wykluczone są również uszkodzenia systemu spowodowane niewłaściwą instalacją / obsługą, brakiem konserwacji / czyszczenia, długotrwałymi włączeniami systemu lub powstałe na skutek innych wpływów zewnętrznych. Gwarancja nie obejmuje roszczeń wykraczających poza bezpłatne rozwiązywanie problemów wynikających z jakości produktów.