Formularz wyszukiwania

6 lat gwarancji_205: Jakie wymagania należy spełnić podczas instalacji systemu dla uzyskania 6-letniej gwarancji?

Gwarancję systemu można zastosować do wszystkich domowych systemów wentylacyjnych Vasco Silent Ventilation z odzyskiem ciepła do 600 m³/h jeśli:

 • Zostały zastosowane  wyłącznie produkty oferowane przez Vasco w szczególności:
   • Rekuperatory Vasco,
   • Elementy wewnętrznych kanałów powietrznych systemu VASCO EasyFlow z anemostatami Smiley,
   • Elementy systemu kanałów HRV.
 • System został zaprojektowany przez projektanta firmy VASCO lub projektanta branżowego posiadającego odpowiednie  uprawnienia wymagane obowiązującym prawem budowlanym w dziedzinie wentylacji.
 • System został wykonany i uruchomiony przez Autoryzowanego Instalatora Vasco Silent Ventilation zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji montażu i obsługi VASCO.