Formularz wyszukiwania

6 lat gwarancji_310: W jaki sposób jest wystawiana gwarancja?

Autoryzowany Instalator VSV po zakończeniu montażu i uruchomieniu systemu zaloguje się do programu na stronie firmy VASCO, gdzie po potwierdzeniu wykonanych czynności i załączeniu wymaganych dokumentów wystawi gwarancję.

Po zakończonej czynności gwarancja jest generowana automatycznie i wysyłana na adres e-mail klienta.