Formularz wyszukiwania

6 lat gwarancji_315: Jakie dokumenty / informacje będą potrzebne Autoryzowanemu Instalatorowi VSV?

Aby wystawić dokument 6-letniej GWARANCJI Instalator będzie musiał dołączyć do wniosku elektroniczne wersje (fotografie, skany, printscreeny, pdf):

  • dowodu zakupu (faktury) komponentów Vasco,
  • numer seryjny rekuperatora,
  • protokół  pomiarów systemu wentylacji wg wzoru Vasco,
  • potwierdzenie wykonania kalibracji rekuperatora,
  • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych Kontrahenta podpisane przez Klienta.

 

Ponadto instalator będzie musiał złożyć oświadczenia potwierdzające że:

  • instalacja wentylacyjna została wykonana prawidłowo wg projektu,
  • rekuperator ma wykonane szczelne podłączenie odpływu skroplin do kanalizacji z syfonem odpowiadającym wymaganiom w zakresie odporności na podciśnienie,
  • przewidziane urządzenia sterujące zostały podłączone,
  • Klient – właściciel instalacji został poinformowany o warunkach prawidłowej eksploatacji systemu wentylacji (w tym kontroli stanu filtrów min. co 3 miesiące oraz o sprawdzeniu szczelności i napełnienia syfonu wodą w miesiącach jesiennych),
  • Klient – właściciel instalacji został poinformowany o zasadach programu konserwacji warunkującego ważność 6-letniej gwarancji.