Formularz wyszukiwania

6 lat gwarancji_320: Dlaczego klient musi podpisać dokument „Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych Kontrahenta”?

Wynika to z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r (RODO). Gwarancja 6-letnia jest wystawiana dla szczególnej lokalizacji systemu, Vasco Group musi znać dane osobowe właściciela domu i udostępniać je współpracującym firmom wykonawczym, a także wysyłać powiadomienia o przeglądach. Dlatego konieczna jest zgoda na przetwarzanie danych kontrahenta. Zapewniamy i odpowiadamy za bezpieczeństwo państwa danych osobowych, które nie będą wykorzystywane do celów innych, niż związane z naszymi zobowiązaniami z tytułu 6-letniej gwarancji.