Formularz wyszukiwania

6 lat gwarancji_415: Jak przebiega naprawa z tytułu gwarancji?

Autoryzowany Instalator VSV analizuje wstępnie przyczyny nieprawidłowości, w przypadku gdy stwierdzi awarię urządzenia, która podlega gwarancji, przy pomocy swojego dostępu do systemu Vasco składa wniosek o wysyłkę odpowiednich części zamiennych. Wykonane czynności, wymianę części Autoryzowany Instalator VSV odnotowuje w systemie Vasco i na karcie gwarancyjnej.

Autoryzowany Instalator VSV jest w kontakcie z działem technicznym Vasco Group i w przypadku potrzeby uzyska niezbędne bezpośrednie wsparcie.