Formularz wyszukiwania

Filtr antysmogowy Vasco cleanAir

Smog, czyli zanieczyszczone powietrze jest bardzo poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi. Jednak mając w swoim własnym domu system wentylacji z rekuperatorem i zamontowanym dodatkowym filtrem antysmogowym Vasco cleanAir możemy swój dom uczynić strefą wolną od smogu. W czasie, gdy przebywamy w domu - będziemy bezpieczni.

Jakość powietrza w Polsce jest jedną z najgorszych w Europie. Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest niska emisja (ogrzewanie mieszkań węglem, drewnem i śmieciami). Ale przez cały rok smog tworzy się skutkiem ruchu drogowego (przeciętny wiek samochodu jeżdżącego po Polsce to 13 lat)  oraz przemysłu – głównie energetyki opartej na węglu brunatnym i kamiennym.

Bardzo trudno jest obronić się przed smogiem, jeśli jest on w powietrzu, czyli wszędzie. Nie możemy przecież przestać oddychać i być może dlatego na ogół staramy się o tym nie myśleć. To jednak nie sprzyja rozwiązaniu problemu, bo wg szacunków Narodowego Funduszu Zdrowia 45-48 tys. osób umiera w Polsce rocznie z powodu narażenia na zanieczyszczenie powietrza (wg raportu NFZ z 2017 roku).

Dlatego ważną rzeczą dla każdej osoby, która buduje dom, jest ochrona jego własnej rodziny w domu przed smogiem, który mógłby wnikać z zewnątrz. Dom zawsze wymaga wentylacji, a nie da się ochronić wnętrza dom przy tradycyjnym sposobie wentylowania – wpuszczaniu powietrza rozszczelnionymi oknami i wyrzucaniu go kominami. Jedynie w sytuacji, gdy mamy system rekuperacji, a dom jest szczelny – to całe powietrze, którym będziemy oddychać przechodzi przez czerpnię, kanały i rekuperator i na tym systemie możemy zamontować dodatkowe urządzenia filtrujące, które oczyszczą powietrze ze wszelkich zanieczyszczeń – zarówno pyłowych (PM), jak i gazowych.

Wnętrze domu, w którym, uwzględniając sen, przebywamy największą ilość czasu – może być całkowicie wolne od smogu. Bo całe powietrze zanim wypełni dom zostanie oczyszczone w filtrze anysmogowym Vasco cleanAir.

Pobierz broszurę Vasco cleanAir

Filtr antysmogowy Vasco cleanAir to łatwy do montażu filtr kanałowy skrzyniowy, skonstruowany w taki sposób, aby nie wymagał dużo miejsca, a jednocześnie pomieścił w sobie filtry o odpowiedniej gęstości, a jednocześnie dużej powierzchni materiału filtrującego. Skrzynia zawiera nadający się do mycia filtr wstępny dla ochrony zasadniczych filtrów przez zanieczyszczeniami i prowadnice dla włożenia 2 filtrów plisowanych.

Dwa filtry o mocno rozwiniętej powierzchni zapewniają niski opór dla przepływu powietrza. Filtry Vasco zostały dokładnie sprawdzone i dobrane do mocy rekuperatorów Vasco, w których aktywny system Constant Flow będzie równoważył zwiększony opór dla przepływu powietrza po stronie nawiewu, po założeniu filtrów.

filtr antysmogowy Vasco cleanAir otwarty

ISO PM1 80%

filtr antysmogowy cleanAirFilter

W rozwiązaniu Vasco można wybrać stopień zabezpieczania przed smogiem, uwzględniający rodzaj smogu występujący w danej okolicy.

Podstawowy filtr antysmogowy to cleanAirFilter  ISO ePM1 80%. Takie oznaczenie zgodnie z obowiązująca normą (do 2018 tę klasę filtra oznaczano F9) oznacza, że filtr zatrzymuje cząsteczki wielkości 1 μm (mikrometr – milionowa część metra, włos ma 100 μm)  w ilości średnio 80%. Warto pamiętać, że  komunikatach antysmogowych podawana jest informacja o obecności w powietrzu większych cząstek – 2,5 μm i  10 μm. Im większe cząsteczki tym oczywiście filtr ePM zatrzymuje jeszcze skuteczniej. 2,5 μm ponad 90%, a 10 μm nawet 98%.

PM to oznacza pył zawieszony – drobne cząstki unoszące w się w powietrzu, pochodzą głównie ze spalania węgla, drewna i śmieci w domowych paleniskach.

Jeśli mieszkamy daleko od autostrad i zatłoczonego samochodami centrum miasta, nie mamy w sąsiedztwie elektrowni węglowej, ten filtr jest dobrym rozwiązaniem ponieważ chroni bardzo dobrze przed smogiem pochodzącym z niskiej emisji (dymiących kominów innych domów).

filtr ISO ePM1 80%
smog w Polsce pochodzi przede wszystkim z dymiących kominów

Filtr NOx, SOx

antysmogowy z aktywnym węglem

Oprócz zawieszonych pyłów w zanieczyszczonym powietrzu występują gazy o szkodliwym działaniu na człowieka. Najistotniejsze z nich to dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, ozon, związki organiczne - rozpuszczalniki, czy węglowodory, bardzo rakotwórczy benzo[a]piren. Większość tych chemicznych związków występujących w powietrzu, jest produktem ubocznym spalania paliw, zwłaszcza w starych silnikach diesla, a także pochodzi z zakładów przemysłowych.

Zwykły filtr antysmogowy nie zatrzymuje gazów i dlatego konieczne jest zastosowanie wkładu filtracyjnego  z mikrogranulatem aktywnego węgla.

Ten rodzaj filtra, a właściwie cały system filtrów pomiędzy czerpnią, rekuperatorem, a nawiewem do pomieszczeń: filtr wstępny / warstwa zewnętrzna filtra cleanAirFilter  NOx, SOx / warstwa z mikrogranulatem aktywnego węgla / filtr ePM 1  55% w rekuperatorze, będzie oczyszczał powietrze kompleksowo, nie tylko z pyłów, ale również z trujących zanieczyszczeń gazowych.

Wybór tego wariantu filtra antysmogowego jest szczególnie wskazany mieszkańcom dużych, zakorkowanych miast, obszarów w sąsiedztwie autostrad i zakładów przemysłowych. Ale tak naprawdę powietrze nie ma granic i ten filtr przysłuży się  zdrowiu mieszkańców w każdej lokalizacji. filtr z aktywnym węglem
filtr z aktywnym węglem dla dużych miast

Filtr cleanAirFilter  NOx, SOx składa się z 2 warstw (bardzo ważne jest właściwe umieszczenie w skrzyni zgodnie ze strzałkami dla przepływu powietrza). Zadaniem pierwszej jest zatrzymanie pyłu zawieszonego. Jest to filtr klasy ePM 2,5 > 50% (dawnej określamy jako M6), który zatrzymuje większość pyłu o wielkości 2,5 μm i większego. Druga, najważniejsza warstwa tego filtra to mikrogranulat węgla aktywnego. Jest on odpowiedzialny za wiązanie substancji chemicznych.

Taki układ filtrów znacząco redukuje smog (pył zawieszony), a także pochodzące ze spalin samochodowych i emisji przemysłowej substancje chemiczne: związki organiczne - rozpuszczalniki, węglowodory, benzo[a]piren, tlenki azotu i siarki (spalanie paliw samochodowych), a także wiele związków nieorganicznymi, np. metali ciężkich jak ołów.

Dwie strony filtra cleanAirFilter  NOx, SOx

Od 2018 roku obowiązują producentów filtrów do wentylacji normy odnoszące się do trzech zakresów wielkości cząstek zanieczyszczeń występujących w powietrzu jako pył zawieszony. Pył zawieszony to mieszanina stałych i ciekłych cząstek, substancji organicznych i nieorganicznych unoszonych przez powietrze (siarczany, azotany, amoniak, chlorek sodu, sadza, pył mineralny).

Pył zawieszony to PM podawane w alarmach smogowych  (Particulate Matter). Trzy zakresy wielkości cząstek to 10 mikrometrów 2,5  i  1. Dwa pierwsze podawane są w mediach jako miara stopnia zanieczyszczenia powietrza, znamy je jako PM10, PM2,5. Wszystkie wnikają do ludzkiego organizmu, ale w zależności od wielkości mogą wnikać głębiej. Filtr antysmogowy cleanAirFilter  ISO ePM1 80%  zatrzymuje co najmniej 80% najmniejszych cząstek wielkości 1 mikrometra.  Większe cząstki - 2,5 oraz 10 mikrometrów, zatrzymywane są praktycznie wszystkie. 

Klasyfikacja filtrów antysmogowych
Filtr antysmogowy Vasco cleanAir

Szybki kontakt

Potrzebujesz szybkiej konsultacji, oferty, projektu?

Napisz do nas lub zostaw swój nrumer telefonu, a my pilnie się z Tobą skontaktujemy.