Formularz wyszukiwania

Przycisk miga na czerwono po użyciu, a rekuperator nie zmienia biegu.

Mogło się zdarzyć, że zerwało się połączenie radiowe między przyciskiem RF, a rekuperatorem.

przycisk RF z sygnałem braku połączenia

Aby je przywrócić należy:

1. Wyjąć na chwilę wtyczkę rekuperatora z gniazdka i włożyć ją z powrotem.

2. Od razu po włożeniu, ale nie później niż przed upływem 10 minut:

 

Przytrzymać dwa górne przyciski przełącznika RF – aż dioda mignie 2x na pomarańczowo. czyszczenie pamięci przełączniak RF Pamięć przełącznika RF została wyczyszczona.

 


3. Przytrzymać dwa dolne przyciski przełącznika RF – aż dioda mignie 2x na zielono.logowanie przełącznika RF Przełącznik RF został zalogowany do rekuperatora.


Jeśli minęły już dwie minuty od włożenia wtyczki do gniazdka – można przełącznikiem przełączać biegi.