Direct naar de inhoud

Klokkenluidersregeling

De wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector, is een omzetting van de Europese Klokkenluidersrichtlijn 2019/1937. De wet biedt bescherming aan iedere persoon die informatie over een ernstig probleem met betrekking tot mogelijke onregelmatigheden of wangedrag bij een private onderneming heeft verkregen in een werkgerelateerde context en hieromtrent een melding wil doen.

De klokkenluidersregeling, die verder wordt toegelicht in de onderstaande klokkenluiderspolicy, heeft als doel om aan medewerkers en derde partijen transparantie te bieden over de bestaande kanalen om dergelijke (vermeende) onregelmatigheden binnen Vasco te melden zonder dat zij hierbij de normale hiërarchische weg hoeven te volgen.

Op deze manier wenst Vasco op te treden tegen eventuele onwettelijke, bedrieglijke of andere niet toegelaten praktijken of handelingen die onder de controle van de onderneming vallen, een onafhankelijk en vertrouwelijk onderzoek te waarborgen en eventuele belangenconflicten te vermijden.

Deze regeling impliceert echter geen meldingsplicht, maar een mogelijkheid voor medewerkers van Vasco en derden om met toepassing van bepaalde waarborgen melding te doen van onregelmatigheden binnen de onderneming.

Zaak indienen of volgen

Als je een zaak wilt indienen of volgen, verklaar je kennis te hebben genomen van de klokkenluiderspollicy