Search form

Vasco Ventilatie Onderhoudsservice

Wij zorgen voor het complete onderhoud van uw Vasco ventilatie unit of zelfs volledig Vasco ventilatiesysteem (incl. luchtkanalen). Een totaalpakket om u 100% te ontzorgen

Bestel hier uw Ventilatie Onderhoud

Waarom kiezen voor deze Vasco Onderhoudsservice?

Duurzaam en gezond de toekomst tegemoet

- Onze specialist komt langs en zorgt voor het onderhoud van uw ventilatie unit of volledig systeem (incl. kanalen), met als resultaat een duurzaam en fluisterstil werkend ventilatiesysteem en een gezond binnenklimaat.

• Reiniging en probiotische behandeling van de warmtewisselaar
• Reiniging van de ventilatoren
• Reiniging en controle van de condensafvoer
• Nieuwe filterset inclusief probiotische behandeling

• Vrijblijvend & deskundig advies
Inclusief transportkosten

Keuze:

KLEIN

Unit
- Visuele controle kanalen 

GROOT (Klassiek)

Unit + Kanalen

- Borstelreiniging kanalen

- Ventielen (toe- en afvoer)

GROOT (Apro-air) 

Unit + Kanalen

- Apro-air* reiniging kanalen

- Ventielen (toe- en afvoer)

*Apro-air is een specifiek ontwikkeld poeder dat op een “wervelende” manier in de kanalen, ook op de moeilijk bereikbare plekken, wordt verstoven. Het poeder maakt het vuil los, verkorrelt a.h.w. het vet dat in de buizen aanwezig is, vernietigt bacteriën en schimmels en voert de losgekomen elementen mee af. Daarenboven laat het op de kanaalwanden een anti-statische laag achter zodat het stof minder grip krijgt en er bijgevolg niet snel opnieuw een voedingsbodem ontstaat voor bacteriën e.a. schimmels.

Prijzen

100% ontzorging in de vorm van 3 pakketten: aan u de keuze!

-          Pakketprijs voor één KLEIN onderhoud: 335 EUR excl. BTW* (inclusief filterset t.w.v. 45-60)

-          Pakketprijs voor één GROOT onderhoud (Klassiek): 485 EUR excl. BTW* (inclusief filterset t.w.v. 45-60)

-          Pakketprijs voor één GROOT onderhoud (Apro-air)575 EUR excl. BTW* (inclusief filterset t.w.v. 45-60)

Bestel hier uw Ventilatie Onderhoud

*Bovenvermelde tarieven zijn steeds exclusief 21 % BTW of 6% BTW. Het verlaagd btw-tarief van 6% is enkel van toepassing voor particuliere klanten waarvan de woning ouder is dan 10 jaar en de woning uitsluitend als privéwoning of slechts een 'bijkomstig' gedeelte ervan dient om een beroep uit te oefenen.

Het belang van een regelmatig onderhoud

Een state-of-the-art ventilatiesysteem zie of hoor je niet. Maar het is er wel en vergt ook af en toe onderhoud. Na verloop van tijd kan zich stof ophopen in de ventilatieschachten of werken de filters niet langer naar behoren. Zonder het nodige onderhoud werkt het hele systeem dan ook minder goed. Een professionele reiniging van de ventilatie & luchtkanalen levert je tal van voordelen op:

- Een gezond binnenklimaat o.a. het vermijden van hoofdpijn, geïrriteerde luchtwegen, ogen, vermoeidheid, keelpijn en geurhinder.

- Een langere levensduur en lager energieverbruik van het systeem

- Een blijvende fluisterstille werking

Meer informatie over het onderhoud van uw ventilatiesysteem vindt u hier, alsook in onze gebruikers- en installatiehandleidingen.

Voorwaarden

1.  De werf is geopend en toegankelijk op het afgesproken tijdstip. De contactpersoon is ter plaatse. Bij het niet nakomen hiervan, zullen de gemaakte kosten aangerekend worden.

2.  Installatie & montage 

• De Vasco ventilatie unit is correct aangesloten op de kanalen en moet op een makkelijke manier toegankelijk zijn.

• De te reinigen toe- en afvoerventielen moeten gemakkelijk bereikbaar zijn, met mogelijkheid tot het plaatsen van een openstaande ladder.

• Het kanalensysteem (toe- en afvoer) is opgebouwd in overeenstemming met de voorgeschreven materialen alsook het verkregen legplan, zonder fundamentele afwijkingen. Vasco is niet verantwoordelijk voor een installatie waar externe factoren (i.e. onvolkomenheden in het kanalensysteem) een correcte en volledige reiniging onmogelijk maken. 

Voor installaties die niet voldoen aan de normeringen of bovenstaande voorwaarden en daarmee leiden tot een langere interventietijd of aanpassingen aan de bestaande installatie, zal bijkomend gefactureerd worden tegen 50 EUR/u/persoon excl. BTW en de benodigde onderdelen hiervoor.   

3.  Eventuele schade aan pleister- en schilderwerken moet ter plekke gemeld worden.

4.  Het vervangen van defecte of versleten componenten of het aanpassen van onvolkomenheden in uw installatie zijn niet inbegrepen in het bestelde pakket en de daarmee samengaande prijs. Deze aanpassingen of meerwerk kunnen uitgevoerd worden in onderling overleg, maar zullen bijkomend gefactureerd worden (werkuren + benodigde onderdelen).  

5.  Ingeregelde ventielen worden niet gemanipuleerd en op dezelfde manier teruggeplaatst. Herinregelen, opmeten en verslaggeving zitten niet inbegrepen in deze pakketprijs. Hiervoor kan u steeds beroep doen op onze Vasco Ventilatie Opstartservice.

6.  Bovenvermelde tarieven zijn enkel geldig voor ventilatie units met een luchtdebiet ≤600m3/h. Voor grotere installaties, kan u steeds een offerte op maat vragen.

7.  Bovenvermelde tarieven zijn steeds exclusief 21 % BTW of 6% BTW. Het verlaagd btw-tarief van 6% is enkel van toepassing voor particuliere klanten waarvan de woning ouder is dan 10 jaar en de woning uitsluitend als privéwoning of slechts een 'bijkomstig' gedeelte ervan dient om een beroep uit te oefenen