Search form

Vasco Vloerverwarming Verlegservice

Bij Vasco streven we steeds naar een optimaal eindresultaat voor uw woning of project. We geven u niet alleen deskundig advies, maar ondersteunen u ook verder. Zo maken we bij bestelling een gratis warmteverliesberekening en legplan op maat voor de installateur. Op die manier haalt u het maximale rendement uit uw systeem.

Naast deze gekende kwalitatieve ondersteuning, kan u ook beroep doen op de Vasco Vloerverwarming Verlegservice. De plaatsing van het door u gekozen vloerverwarming systeem kan u als installateur vanaf nu dus uitbesteden zodat u zich kan focussen op andere werken. Een totaalpakket om u als installateur te ontzorgen.

Installateur of Groothandel: vraag hier uw offerte Vasco Vloerverwarming Verlegservice

Waarom kiezen voor deze Vasco Verlegservice?

Één pakket, 100% ontzorging

- Volledige berekening vloerverwarming inclusief technisch advies en gedetailleerd legplan.

- Onze montagepartner komt ter plekke met de materialen en zorgt voor de volledige plaatsing van het gekozen Vasco vloerverwarmingssysteem, met als resultaat een duurzaam en comfortabel binnenklimaat.

Plaatsing vloerverwarmingsbuis en collectoren volgens het door u goedgekeurd Vasco legplan
Luchtdruktest + attest
Visueel bewijs van het afgeleverde werk
• Ter beschikking stellen van toevoegmiddel voor de chape

- Nauwgezette opvolging en communicatie in samenspraak met alle betrokken partijen

- Gericht installatie-advies bij probleemsituaties

Vasco Verlegservice, installatiedienst vloerverwarming
Vasco Verlegservice, installatiedienst vloerverwarming

Prijzen

Totaalpakket: materialen vloerverwarmingssysteem + plaatsing

Bent u een installateur of groothandel, vraag hier uw offerte aan: 

Offerte vloerverwarming verlegservice

* Bent u een particuliere klant, gelieve u tot uw installateur te richten

Vasco Vloerverwarming Verlegservice

De voordelen van vloerverwarming

U wilt genieten van behaaglijke warmte die gelijkmatig verspreid wordt? Geruisloos, onzichtbaar en zonder bruikbare woonoppervlakte op te offeren? Dan zit u goed met vloerverwarming! De zalige stralingswarmte vanuit de vloer zorgt voor een optimaal warmtecomfort. Ook kunt u eender welke vloerafwerking kiezen.

En er is nog meer goed nieuws. De vloerverwarmingssystemen van Vasco helpen u besparen op uw energiefactuur. Ze zijn immers extreem zuinig en passen moeiteloos in een lage temperatuur regime (cfr. Vasco Vica warmtepomp). Wist u dat vloerverwarming bovendien sneller een warm gevoel geeft dan verwarming met klassieke radiatoren? Een lagere temperatuur volstaat dus om hetzelfde warmtegevoel te bereiken. Daarnaast is ook koelen perfect mogelijk.

Maar vloerverwarming wordt ook vaak gecombineerd met (elektrische) designradiatoren. Die zorgen aanvullend voor extra comfort in bepaalde woonruimten. Ook in ruimtes waar snellere temperatuurwisselingen gewenst zijn, bv. de badkamer of de keuken, doet deze combinatie het prima.

Vasco Vloerverwarming Verlegservice

Voorwaarden

Planning

• De nodige gegevens m.b.t. werfadres, contactpersonen, check-in@work, etc dienen tijdig aan ons bezorgd worden. Zeker van belang hierbij is het werfnummer voor een correcte werfregistratie indien nodig.
• De werf is geopend en toegankelijk op het afgesproken tijdstip. De contactpersoon is ter plaatse
• De planning alsmede de eventuele wijzigingen in de planning dienen rechtstreeks en tijdig met het plaatsingsbedrijf gecommuniceerd te worden.
• De opdrachtgever vergewist zich dat de vloerverwarmingswerken wel degelijk kunnen doorgaan op de aangegeven startdag en dat de werf montageklaar is. Indien de werken niet (tijdig) kunnen starten, geldt een schadevergoeding tot 800 EUR.
• In de opgegeven montageprijs is er steeds rekening gehouden dat er aanééngesloten kan doorgewerkt worden in werkdagen van 8 uur.Indien het bouwproces (en onze montage) gefaseerd uitgevoerd gaat worden, dient in de planning rekening gehouden worden met volledige werkdagen voor onze montage.
• Indien er door derden werkonderbrekingen of vertragingen ontstaan zien wij ons genoodzaakt een vergoeding van 50 EUR/u excl. BTW per aanwezige monteur aan te rekenen.

Levering & materialen

• Bij voorkeur worden de materialen in totaliteit en tijdig (5 werkdagen voor start van de werf) door de groothandel aangeleverd in het magazijn van de plaatser. Zij nemen de nodige materialen mee naar de werf (om wachttijden op materiaal, diefstallen en extra kosten te vermijden).
• Materialen moeten op de uitvoeringsetage aanwezig zijn (uitzondering: indien werd afgesproken dat de plaatser de materialen meebrengt).
• Verticaal transport is steeds te voorzien door de klant (eventueel in overleg met de algemene aannemer).
• Enkel de in de offerte opgenomen materialen zijn voorzien, elke andere optie op aanvraag
• Voorgestelde materialen kunnen eventueel niet conform het lastenboek zijn
• De opgegeven prijs is gebaseerd op de aangegeven m2. Afwijkingen hiervan, kunnen gepaard gaan met extra kosten die overeenkomstig gefactureerd zullen worden (materialen + plaatsing).

Voorbereidende werken / voorbereiding (montageklaar)

• De werkvloer dient voor aanvang van de montage bezemschoon, vlak en vrij van water, obstakels en leidingwerk te zijn.
• Controle van opbouwhoogte(s) behoort niet tot onze aansprakelijkheid, wij gaan er steeds van uit dat de aanwezige ondergrond correct is binnen de voorziene opbouw (thermisch & akoestisch).
• Indien er geen traditionele cementgebonden dekvloer wordt voorzien, dient het plaatsingsbedrijf hiervan op de hoogte te worden gesteld.
• Er dient een voorziening te zijn om de vloerverwarmingsverdeler(s) volgens goed vakmanschap te monteren. Indien deze wanden nog niet aanwezig zijn wordt er een voorziening aangebracht door derden (bv. OSB plaat).
• Wanden of binnenwanden, sparingen en vloerinbouwen dienen op de werkvloer gemarkeerd te zijn, tenzij er duidelijke maatvoerende tekeningen aanwezig zijn.
• Sparingen voor wand- en/of vloerdoorvoeringen dienen voor aanvang van de montage aanwezig te zijn.

Montage

• De opgegeven prijs omvat plaatsing verdelers, randisolatie, folie, plaatsen leidingen, voegdoorgangshulzen ter hoogte van de voegen en het afpersen van het systeem met rapport.
• De vloerverwarmingsbuis en collectoren worden geplaatst in overeenstemming met het goedgekeurd legplan/offerte. Afwijkingen hiervan op de werf, kunnen gepaard gaan met extra kosten die overeenkomstig gefactureerd zullen worden (materialen + plaatsing).
In het kader van de garantie op de materialen, dienen de werken uitgevoerd te worden volgens het Vasco legplan en de daarbij horende plaatsing van uitzetvoegen en randisolatie.
Normen WTCB dienen steeds gerespecteerd te worden met betrekking tot uitzetvoegen, dekking chape boven de buizen
Voor de garantie op uw systeem, dient er uitsluitend gebruik gemaakt te worden van Vasco materialen.
• Alle laattijdige of tijdens de uitvoering gevraagde meerwerken worden aanzien als akkoord verklaarde werken en zullen extra gefactureerd worden aan 50 EUR/u excl. BTW.
• Indien er dilatatievoegen geplaatst moeten worden zal dit werk extra gefactureerd worden aan 1,50 EUR/m excl. BTW.
• In de opgegeven montageprijs is er vanuit gegaan dat het afval kosteloos in een afvalcontainer van de aannemer mag worden gedeponeerd. 

Luchtdruktest

• Het afpersen gebeurt steeds door middel van een luchtdruktest (meestal op 4bar), waarvan het attest u samen met het visueel bewijs per mail wordt bezorgd.
• Voor het onder luchtdruk zetten van het vloerverwarming systeem dient er op de werf stroom aanwezig te zijn (16A/220V).
• 24h na de druktest is de vloerverwarming overgedragen aan de opdrachtgever en worden geen klachten over gebreken met betrekking tot de plaatsing meer aanvaard.

Inregeling

• De inregeling van de debieten per kring gebeurt door de installateur bij de opstart van de verwarmingsinstallatie.
• Wij adviseren het gebruik van de meegeleverde zuurstofinhibitor. Het toevoegmiddel wordt standaard door ons achtergelaten bij de 1steverdeler ingang werf. De installateur dient dit toe te voegen bij de opstart van de verwarmingsinstallatie.