Direct naar de inhoud

Ventilatie - Na het nemen van een douche/bad is er nog steeds veel vocht aanwezig in de badkamer, werkt de RF vocht schakelaar wel?

De RH schakelaar is als volgt geprogrammeerd: 

  • Wanneer de relatieve vochtigheid snel stijgt zal de ventilatie-unit 30 minuten in stand 3 draaien (comfo) OF 60 minuten in stand 2 (eco) 
  • Na deze periode van 30 of 60 minuten keert de ventilatie-unit terug naar de laatst gevraagde stand
  • Gedurende een periode van 5 minuten zal er geen signaal verstuurd worden naar de ventilatie-unit (ook niet bij een snelle stijging)
  • Na deze 5 minuten toert de ventilatie-unit wel op bij een snelle stijging van de relatieve vochtigheid

De klacht wordt veroorzaakt door een onvoldoende daling van het vocht na de 30 (comfort) of 60 (eco) minuten. Hierdoor is bij de nieuwe douchebeurt geen snelle verhoging in luchtvochtigheid. De klant zegt ook dat de hoogstand gestopt is, dus de 30 of 60 minuten zijn voorbij. Hij zegt ook dat het condens op de schakelaar staat dus de luchtvochtigheid is waarschijnlijk boven de 95% en een stijging van 5% is niet mogelijk aangezien de vochtigheid niet boven 100% kan komen.

De oorzaak daarvan kan velerlei zijn (maar meestal een installatiekwestie):

(a) Het ventilatiedebiet is verkeerd ingesteld
(b) Er is geen mogelijkheid voor aanzuigen van verse lucht (spleet onder de deur te klein)
(c) De badkamer is veel groter dan normaal en tijden zijn te kort om al het vocht af te voeren (ofte wel het debiet is te klein voor de badkamer)

Acties die Vasco aanbeveelt:

  1. Laat de installateur de werking controleren (dat is voornamelijk a. en b.).
  2. stel het ventilatiedebiet van de afvoerunit hoger in.