Direct naar de inhoud

Jack Koster woonconcept

Jack Koster woonconcept

Jack Koster, ontwikkelaar uit Westerbroek in Groningen, Nederland, schrijft in zijn energiezuinige luxewoningconcept standaard de Vasco D400 balansventilatie‐units met warmteterugwinning voor. De D400‐unit ververst elk uur 400 m³ ‘vervuilde’ binnenlucht door deze af te voeren en frisse buitenlucht aan te voeren. De D400‐units sluiten het beste aan bij de eisen van opdrachtgevers ten aanzien van geluid en gezondheid’, motiveert Jack Koster zijn keuze voor Vasco. ‘Het zoemende geluid van ventilatiesystemen wordt als zeer storend ervaren. Met een geluidsproductie van 26 decibel is hij de stilste in de Benelux markt. Dat Vasco als enige in de markt standaard gebruikmaakt van elektrostatische fijnstof‐ en pollenfilters, was voor Koster een ander argument om de D400 standaard voor te schrijven. ‘De woningen zijn vrijwel luchtdicht. Ventilatie is noodzakelijk voor een gezonde luchtkwaliteit en de filters dragen hieraan bij. Met name mensen met luchtwegklachten zoals astma profiteren van extra schone lucht.