Søgefelt

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Adgang til og brug af denne hjemmeside kræver, at man accepterer disse generelle vilkår og betingelser. Når du besøger eller bruger informationerne på denne hjemmeside, accepterer du automatisk disse generelle vilkår og betingelser og giver afkald på alle krav mod VASCO og virksomhedens datterselskaber, afdelinger eller medarbejdere, som opstår ved brug af hjemmesiden eller det materiale, de informationer, vurderinger eller anbefalinger, hjemmesiden indeholder. Herudover indeholder disse generelle vilkår og betingelser følgende klausuler og bestemmelser:

INFORMATION OG JURIDISK MEDDELELSE

Denne hjemmeside og de informationer, navne, billeder, illustrationer, logoer og ikoner, som henviser til VASCO eller virksomhedens datterselskaber, afdelinger, produkter og serviceydelser, er til rådighed, "som de er og forefindes", uden forklaring eller bekræftelse og uden garantier af nogen art, det være sig udtrykkelige eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til bestemte formål eller ikke-krænkelse af intellektuel ejendom.

Selvom informationerne på denne hjemmeside er blevet samlet i god tro med det formål at give oplysninger om VASCO og virksomhedens produkter og service, kan VASCO, virksomhedens moderselskaber, datterselskaber, afdelinger eller medarbejdere under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for nogen form for skader, herunder, men ikke begrænset til, direkte, indirekte eller særlige tab, driftstab eller tab, som skyldes eller har forbindelse til brug af eller adgang til denne hjemmeside, eller som skyldes eller har forbindelse til det materiale, de informationer, vurderinger eller anbefalinger, hjemmesiden indeholder. VASCO kan til enhver tid og uden forudgående varsel ændre, forbedre og/eller foretage tilføjelser til disse generelle vilkår og betingelser samt navne, billeder, illustrationer, logoer og ikoner anvendt på denne hjemmeside, foruden produkter og serviceydelser, som denne hjemmeside henviser til. Denne hjemmeside kan indeholde links eller henvisninger til andre hjemmesider, som ikke kontrolleres af VASCO. VASCO kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig for hjemmesider, der henvises til fra sådanne links, eller for links på hjemmesider, som der henvises til fra sådanne links. Du accepterer ikke at ændre, udskifte eller tilføje dele af eller alle informationerne på denne hjemmeside.

PRODUKTINFORMATIONER

Denne hjemmeside indeholder informationer om VASCO-produkter. Denne hjemmeside kan henvise til produkter, som ikke længere findes, eller som markedsføres under et andet navn. Kontakt VASCO for flere oplysninger.

INTELLEKTUEL EJENDOM 

Materiale vist på denne hjemmeside, herunder, men ikke begrænset til, alt redaktionelt materiale, fotos, illustrationer og andet grafisk materiale samt navne, logoer, varemærker og servicemærker, tilhører VASCO eller virksomhedens datterselskaber, afdelinger eller licenshavere og er beskyttet af ophavsret, varemærkeloven eller andre love om intellektuel ejendom. Andre produkter eller firmanavne, som findes på denne hjemmeside, kan være deres ejeres respektive varemærker. Der må ikke kopieres, videresendes, distribueres, udbredes, sælges, udgives, udsendes eller fordeles materiale af denne art eller dele heraf. Man må dog gerne a. printe eller downloade dele af materialet på denne hjemmeside til ikke-kommerciel, personlig brug, eller b. kopiere materialet på denne hjemmeside for at sende det til enkeltstående personer, ikke til kommercielt brug, men udelukkende til personlig og rent informativ brug. Ovenstående er tilladt under forudsætning af, at VASCO nævnes som informationskilde, og at tredjemand informeres om hans/hendes forpligtelse til at overholde disse generelle vilkår og betingelser. Ingen dele af indholdet må opfattes som overdragelse af licens eller rettighed i medfør af et patent eller varemærke tilhørende VASCO eller tredjemand. Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, må intet af indholdet heri opfattes som overdragelse af licens eller rettighed i kraft af nogen form for copyright eller intellektuel ejendomsret, der har relation til/ sådanne informationer, produkter eller ydelser.

 

LOVVALG OG KOMPETENCE

Disse vilkår og betingelser bestemmes, forstås og implementeres i henhold til belgisk lov. Alle tvister, som opstår på grund af disse vilkår og betingelser, skal udelukkende bringes for og afgøres af en kompetent belgisk ret. RPR TONGEREN

Interiørfotos

 • Philippe van Gelooven, Hasselt

Produktfotos

 • Sven Geboers Studio FP, Schelle

Koncept & design

 • Ontwerpstudio Segers-Westhovens, Maaseik

Tak til arkitekterne

 • Lens°Ass Architecten
 • Egide Meertens
 • Marcella Schiepers
 • Els Verdee
 • De Gregorio & partners
 • Philippe Deslee
 • Ben Bomans
 • Viktor Simoni
 • Arch. Diliën
 • Architecten Lab