Search form

Sterke EPB-reductie dankzij hoge rendementen Vasco Ventilatie

DX ventilatie unit

Bij de ingave van een EPB-dossier speelt ventilatie een zeer grote rol. Door te kiezen voor een Vasco Ventilatiesysteem kan u ervoor zorgen dat u een erg laag E-peil realiseert. Alle Vasco-ventilatie-units zijn opgenomen in de EPBD-databank van de overheid (www.EPBD.be). Hieruit kunnen alle benodigde gegevens voor EPB-ingave opgehaald worden. De Vasco-units scoren hierin zeer goed dankzij zeer hoge rendementen in de warmteterugwinning. Met name de nieuwe DX-ventilatie-units halen dankzij het gebruik van de Octogoon-warmtewisselaar uitzonderlijke resultaten.  

Bovendien is het mogelijk om in combinatie met CO²-sensoren een vraaggestuurd systeem te creëren waardoor er ook gebruik gemaakt kan worden van onderstaande reductiefactoren:

freduc 0,61 indien er in elke droge ruimte een CO²-bedieningssensor geplaatst wordt.

freduc 0,70 indien er in elke slaapkamer een CO²-bedieningssensor geplaatst wordt.

freduc 0,87 indien er in de Master bedroom en de belangrijkste leefruimte een CO²-bedieningssensor geplaatst wordt.

Het opgenomen vermogen van de ventilatie-unit speelt een rol in het EPB-dossier en ook hier scoren de Vasco-units erg goed. Voor het ingeven van het opgenomen vermogen van de ventilator is het in de meeste gevallen voordelig om het werkelijk gemeten vermogen in te geven waardoor er nog een E-peil verlaging kan gecreëerd worden. U kan ook het opgegeven vermogen uit de databank ingeven. Het is in elk geval af te raden om de vereenvoudigde methode aan te vinken.

Om EPB-verslaggevers maximaal te ondersteunen bij de ingave van het EPB-dossier heeft Vasco de nieuwe EPBD-gegevens reeds opgenomen in XML-files die rechtstreeks opgeladen kunnen worden in de EPB-software.

Klik hier om de XML-file voor Vasco Ventilatie te downloaden.

Hieronder vindt u een beknopte samenvatting van de EPBD-databank gegevens voor de Vasco-units met warmteterugwinning.
Klik hier om de volledige database te raadplegen op www.epbd.be.

EPBD-gegevens Vasco ventilatie

 

Product

Motortype 1

Max. vermogen
ventilator 1

Motortype 2

Max. vermogen
ventilator 2

Rendement 1

Debiet 1

Rendement 2

Debiet 2

Rendement 3

Debiet 3

Auto. regeling

Zomer by-pass

   

Pelec,fan

 

Pelec,fan

ht,epb

 

ht,epb

 

ht,epb

     
   

W

 

W

%

m³/h

%

m³/h

%

m³/h

   

Vasco D150

DC

30

DC

30

83%

51

81%

106

80%

151

No

Complete

Vasco D275

DC

83

DC

83

82%

217

80%

276

   

Yes

Complete

Vasco D300E

DC

83

DC

83

85%

100

81%

300

   

Yes

Complete

Vasco D300E

DC

83

DC

83

85%

100

81%

300

   

Yes

Complete

Vasco D400

DC

104

DC

104

85%

106

81%

317

79%

422

Yes

Complete

Vasco D400EP

DC

104

DC

104

85%

100

81%

300

79%

402

Yes

Complete

Vasco D400EP

DC

104

DC

104

85%

100

81%

300

79%

402

Yes

Complete

Vasco D500

DC

169

DC

169

85%

100

79%

402

76%

502

Yes

Complete

Vasco D500

DC

169

DC

169

85%

100

79%

402

76%

502

Yes

Complete

Vasco D350

DC

83

DC

83

87%

250

86%

295

84%

350

yes

Complete

Vasco D425

DC

115

DC

115

84%

370

83%

400

82%

425

yes

Complete

VASCO DX4

DC

83

DC

83

89%

250

88%

325

87%

400

yes

Complete

VASCO DX5

DC

115

DC

115

89%

450

89%

480

89%

500

yes

Complete

VASCO DX6

DC

169

DC

169

88%

550

88%

570

88%

600

yes

Complete